ĐTQG Bồ Đào Nha - Thông tin đội tuyển BĐN tại Euro 2021